Matica srpska: Računi čisti, čemu sumnje?

0
11


Najstariji srpski i svetski časopis Letopis Matice srpske najzad je finansijski obezbeđen za 2015. godinu i nastavlja da izlazi u mesečnim sveskama. Uprkos tome što je Ministarstvo kulture učinilo sve kako bi ovaj časopis, ponos srpske književne periodike, tokom 2015. proredio svoje izlaske, Matica srpska je zahvaljujući institucijama i pojedincima svesnih značaja vrednosti ovog tipa, uspela da problem finansiranja časopisa za ovu godinu u potpunosti reši. Ovo se ističe u odgovoru Predsednitšva Matice srpske na saopštenje Ministarstva kulture u kojem je zatraženo od Matice da položi račune o poslovanju. U saopštenju se navodi da je za Maticu bila nepodnošljiva pomisao da je ovaj časopis mogao da izlazi kao mesečnik u Austrougarskoj, a danas u Srbiji, zbog arogancije jednog ministra ne može. Zbog toga su, posle odluke Ministarstva kulture da putem konkursa, za Letopis izdvoji svega 400.000 dinara, u akciji spasavanja časopisa pomoć dali Sekretarijat za kulturu Vojvodine (1.150.000 dinara) Uprava za kulturu Novog Sada (700.000), kao i dobrotvori i donatori (270.000). – S obzirom da ministar Tasovac uporno zahteva da se objave podaci o svim Matičkim prihodima, nema razloga da to i ne učinimo. Samo što bi ministar prethodno morao odgovoriti na nekoliko logičnih pitanja: zašto je do sada samo od Matice srpske zahtevano ovako javno polaganje računa? Da li će i od nekih drugih ustanova (možda od Beogradske filharmonije) sada zatražiti da ispostave strukturu svojih prihoda? Da li je Matica srpska zaslužila ovakve javne prozivke i maltretiranja? Zbog čega ministar opsesivno nastoji da Maticu prikaže kao spornu i problematičnu ustanovu?NAMENSKO TROŠENjE U saopštenju Predsedništva Matice srpske se detaljno navode svi prihodi koji se, kako se ističe, troše strogo namenski. Tako je Uprava za kulturu Novog Sada, osim sredstava za Letopis finansirala i izvođenje naučnih i kulturnih programa izdvojivši 3.500.000 dinara, dok je Pokrajinski sekretarijat za kulturu za jednu knjigu, seriju predavanja i za digitalizaciju rukopisnog odeljenja, dao 1.471.000 dinara. Od Ministarstva kulture dobijeno 1.777.070 dinara, a od donacija i dobrotvora 2.369.000. Za 42 Matičina naučno-istraživačka projekta Ministarstvo prosvete i nauke izdvojilo je 15.600.000 dinara, a Pokrajinski sekretarijat za nauku 2.000.000 dinara. Sopstveni prihodi Matice u ovoj godini trebalo bi da iznose oko 4.800.000 dinara. Za svoje funkcionisanje Matica srpska (sa 35 zaposlenih) novac, kako to zakon nalaže, dobija jedino od Ministarstva kulture. A ta stavka je sa prošlogodišnjih 46 miliona svedena na 35. To je dovoljno samo za bruto zarade zaposlenih i troškove grejanja, dok kako se navodi u saopštenju ostaju nepokriveni troškovi električne energije, telefona, komunalnih usluga, goriva, interneta, službenih dnevnica. – Sredstva za ovakve namene neophodne su Matici u iznosu od preko 50 miliona. Kad se odbiju sve moguće mere uštede i aktiviranje sopstvenih izvora prihoda, dolazi se do minimalnih sredstava od 6,5 miliona dinara koji nedostaju da bi se u najstarijoj srpskoj kulturnoj ustanovi moglo nastaviti sa uspešnim radom i da bi se otklonio mučan osećaj da je ustanova, iz nekog neobjašnjivog razloga, izložena maltretiranju i kaštigovanju. Akcija spasavanja Letopisa u 2015. je uspela, uprkos tome što je nadležni ministar sve učinio da tako ne bude. Akcija spasavanja Matice srpske još je u toku: neizvesno je kako će se ta akcija završiti, ali bilo bi jedino ispravno i opravdano da to ne izvodimo protivno volji nadležnog ministra nego u dogovoru sa njim – zaključuje u saopštenju Predsedništvo Matice srpske. IZBEGAVAJU RAZGOVOR U izjavi za „Novosti“ Dragan Stanić, predsednik Matice srpske, ističe da ova institucija još od februara ove godine uporno šalje pisma Ministarstvu kulture sa objašnjenjem svoje situacije i sa željom za razgovor. – Ne samo što nismo udostojeni bilo kakvog odgovora, već ni na telefon u Ministarstvu niko nije hteo da nam se javi. Zbog toga smo bili prinuđeni da se obratimo javnosti. Ovakav način komunikacije je ispod svakog nivoa. Nije dostojan ni srpske države odnosno Ministarstva kulture. Bilo bi normalno da u Ministarstvu razmotre sve naše argumente i predloge i da onda donesemo zajedničko rešenje.
Source: Kultura

POSTAVI ODGOVOR